Menu Sluiten

Mijn kracht

Ik ga door tot mantelzorgers en zorgvragers weer ‘Blij thuis’ kunnen wonen.

Als mijn grootste taak zie ik het ondersteunen van u als mantelzorger. Ik ga uit van maatwerk. In overleg met u wil ik ervoor zorgen dat de zorg voor u samen op maat wordt geregeld. Samen kijken we wat u zelf kunt en wilt doen en wat u nodig hebt om uw leven in balans te houden/ krijgen. Dit met de juiste (gespecialiseerde) zorgaanbieders en verzekeringen.

Vaak verandert de conditie van de zorgvrager soms langzaam en onmerkbaar, soms ook plotseling. Ik hou graag een oogje in het zeil en doe en/of regel wat nodig is. Met zorgaanbieders of zelf.

Ik ben onafhankelijk van de aanbieders en niet te benauwd om creatief buiten de geijkte paden naar alternatieven te zoeken. Door jarenlange samenwerking in de regio kan er snel in- of bij gesprongen worden.

Kortom mijn doel is: ‘Bij mijn vertrek komt de mantelzorger weer tot rust en kan weer met liefde en energie voor de zorgvrager zorgen.’