Menu Sluiten

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren.

Iemand die mantelzorg biedt, heet een mantelzorger. Hij of zij heeft altijd een persoonlijke band met degene die wordt verzorgd. Deze zorg is meestal langdurig en onbetaald. Mantelzorgers en degene die zij verzorgen, de zorgvrager, hebben vaak recht op ondersteuning. Dit kan financieel vanuit zorgbudgetten van overheid of zorgverzekeraars zijn. Maar ook materieel van een zorgaanbieder of van de gemeente zijn er mogelijkheden. Dit is een ingewikkelde wereld waarin vaak ook veranderingen van regels optreden.

Mantelzorgen wordt hierdoor vaak overheerst door de zoektocht naar mogelijkheden en het bijhouden van de administratie in plaats van tijd en hulp die direct met je dierbare verband houdt.

Terwijl het juist dat is wat je met liefde voor je naaste doet.

Lees hier de informatie van de Rijksoverheid over mantelzorg.