Menu Sluiten

Voorbeeld: mantelzorg bij lichamelijke beperking(en)

In 2015 werd de Wmo 2015 ingevoerd. Er was in het begin nog veel onduidelijk.
Blij(f) thuis werd benaderd door een thuiszorgorganisatie om de vraag van een cliënt van hen te inventariseren en begeleiden.

Het ging hier om een jonge vrouw met een hoge dwarslaesie. Ze woonde in een Focuswoning ver van haar moeder en haar werk. Haar moeder werd ouder en kon steeds moeilijker de nodige mantelzorg bieden. De vrouw wilde graag verhuizen naar een woning dichter bij haar moeder en haar werk. Toen de nieuwe woning was geregeld, moest ook de 24-uurszorg in haar omgeving worden geregeld. Als ze zich bijvoorbeeld zou verslikken, moest er hulp zijn om te voorkomen dat ze stikte.

Moeder liet weten dat ze deze stress niet meer aankon. Ze vroeg mij om de aanvraag te doen, hun belangen te behartigen en als contactpersoon op te treden. Haar dochter gaf aan dat ze op haar werk al een uitzonderingspositie heeft en niet ook nog allerlei telefoontjes van CIZ of zorgkantoren wil beantwoorden tijdens haar werkdag.

Hoewel alles in de aanvraag was genoteerd, kregen we te horen dat ze geen 24-uurs-zorg nodig had omdat ze werk buitenshuis had. Op haar werk had ze wel twee collega’s volledig opgeleid ‘hoe te handelen bij welke gebeurtenissen’ en werkte ze altijd samen met één van hen. Hierdoor was ze dus nooit zonder zorg. Maar daarmee was de behoefte aan 24-uurs-zorg niet vervallen.
Ik ben dit dus gaan organiseren. En met succes!